Belasting

We bieden als geregistreerd belastingconsulent advies en hulp aan op het gebied van omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erf- en schenkingsbelasting. Wij hebben ervaring met zorgvuldige afwikkeling van nalatenschappen, al dan niet testamentair aangestuurd.

                                                                                                                       

Onze belastingconsulent is ruim voldoende bekend met fiscale wetgeving rondom belastingen en biedt u dan ook gefaciliteerde diensten aan op het gebied van aanvraag, uitstel en doen van belastingaangiften en de zorg en het beheer ervan nadien. We helpen ook graag met opgaven van fiscale tegemoetkomingen (Toeslagen) en gewenste aanpassingen van Voorlopige Aanslagen (VA).