Controlling

Door gerichte finance control kan uw onderneming beter omgaan met zakelijke risico's, wat tot meer operationele doelmatigheid leidt en een groter draagvlak geeft voor realisatie van uw doelstellingen.

                                                                                                                           

Bij TIJM-finance behandelen we elke klantomgeving alsof het de onze is. Het is heel belangrijk om de (financiële) doelstellingen van onze klanten te kennen om ze te kunnen helpen die doelen te verwezenlijken.  We begrijpen, dat u van ons zakelijke dienstverlening van hoge kwaliteit verwacht en durven u te beloven, dat we dat ook zullen leveren. Om dat waar te maken zal onze finance professional zich steeds beter willen verstaan met de verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering en met uw organisatie. Door die kennis kan hij uw zakelijke risico's inschatten en voldoende afdekken met controlemaatregelen.