Reviews

Reviews zijn niet al te gedetailleerde checkwerkzaamheden om op doelmatige wijze een globaal oordeel te geven over een administratie of rapportage. Veel ondernemers kunnen zo meer zekerheid over cijfers krijgen, maar hoeven niet een zware controleopdracht te bekostigen. 

                                                                                                                               

Als registeraccountant (RA) beheerst onze finance professional de kunst van het controleren. Gerenommeerde accountantskantoren bieden hun diensten aan voor het uitvoeren van formele controle opdrachten om jaarrekeningen te voorzien van verklaringen over de getrouwheid van de cijfers. Ons kantoor beperkt zich tot minder tijdrovende en dus aanzienlijk goedkopere reviews, waarbij toch op basis van gerichte checks & balances een kundig oordeel kan worden gegeven over de kwaliteit van de gevoerde administratie of gemaakte rapportage.