Kosten/kostprijs

Om winstgevendheid op geleverde producten en diensten goed te kunnen beoordelen, is een zuivere toerekening van directe én indirecte kosten nodig. Ons kantoor helpt u graag met margebepaling én -bewaking. 

                                                                                                                 

De accountantsopleiding van onze finance professional is in het eindstadium afgesloten met een specialisatieopdracht op het gebied van Activity Based Costing (ABC). Voor zijn toenmalige internationale werkgever (ondernemingscategorie: groot) in de high tech vervaardiging van medische producten heeft hij een bruikbare inpassing van dit geintegreerde kostprijssysteem op haar geautomatiseerde organisatie gemaakt. De examencommissie van het NBA (toen nog NIvRA) heeft zijn grote waardering uitgesproken over de deskundigheid van onze finance professional op het gebied van kostprijs systemen.